Ye Trugh

An Triúchainn

Gluais, a Neillidh, a’s tannum an éanacht,Go dtéim mar aon fán Triúchainn síos,Mar ‘bhfuighmuid ubhla brádh cumhthartha air ghéag annAgas cnó buidhe maola a mbarraimh crann.

Is caillín bocht gan chuid gan chairde,Bhfad ón áit aig air hoilleamh ,I nDruim a’ Mhuilinn air bheagán fáultais,Agas is beag mo bhinn air do cheanna días.

bean mhire maighdion uailligh,Nidh áirighim uachaidrachadh ó chlainn,Acht caillín barramhuil do scaith na huaisle do m’ ruagadh anunn ‘s anall.

Bíon leabaigh ghlas aguinn don diullúr fhéile,An lunn ‘s ‘a chéarsach a’ sinnim cheoil,An míol buidhe beag air a chosaibhléimne,Agus gaidhir bhéulbhinnfionnáil fuighe.

Bíon an eilliot mhaol aguin ‘s a laoi a’ súgaoíl,An carraighidh buarfa aig teacht fán ngleannBric a’s bradáin ngeoilna gcúplaigh,Samhail na Triúchain nidh feas dham an.

Is iomdha bodach agus caille gruamaIons a’ duan so aníos le fáil,Gan mhoth, gan urraim, gan mheas múnadh,‘S í Tír-a-Ruain atá rádh.

A Lúcais ghasta, maslaigh an Triúchain, clúiteadhamhail fairsing fial;Fuair treise air do Thír a Ruain-se,Deir gach údar ón Díolanuas.

Mo mhíle slán leat, a thír, a Thriúchain,Giodh is fada uaim thú is mise a gcéin,In aimsir sginne nidh bhíon do ghaitighidh dúinte,Acht farsaing flaitheamhuil is doirse réigh.

  • RIA MS 23 A 1: 74 (Suggested in Nicholas Carolan, 2010, p.102)
  • The Truagh

    Come on, Nelly, and let us go together, And we will both go down as one to Truagh, Where we will get fine fragrant apples on the branch there And smooth yellow nuts on the tops of the trees. I am a poor girl without possessions and without friends, Far from the place in which I was reared, In Druim an Mhuilinn on little wealth, And little do I care for your heads of corn. I am not a mad woman nor a proud maiden, Not to mention an old maid who never had a child, But a superior girl belonging to the cream of the nobility, And I am being driven hither and thither. We have a green bed of the hospitable foliage, the blackbird and the thrush making music, The small hare on his legs leaping, And the sweet-voiced hounds hunting him out. The hornless doe and her calf making merry, The harried hare making along the glen, The trout and the salmon going in couples, The likes of the Truagh I do not know to exist anywhere. There is many the churl and surly hag In this place below to be found, Without feeling, without respect, without honour or manners, It is Tír-a-Ruain that I am talking about. Lucas, you smart-aleck, don’t insult the Truagh, It is famous, spacious and generous; It has beaten your Tír-a-Ruain, As every authority has asserted ever since the Flood. My thousand farewells, o land of the Truagh, Although you are far from me and I am at a great distance, At meal-times there your gates are never closed, But you are generous and welcoming, and your doors are wide open.

    (Translation in Nicholas Carolan, 2010, p.102)