Ol-dan Sheaghain Ui Thuama
(Tune: Sean Bhean Chríon an Drantáin)